Sunday, September 13, 2009

[a][k][u] x [m][e][n][g][e][r][t][i]


kEpAdA mU AkU mEmOhOn yA tUhAn

kAU pErtUnjUkAnlAh kEbenArAn

dImAnA lEtAk nyA ArAh pErAsAAn

dAlAm mEncArI sInAr kEbAhAgiAAn

pErAsAAn ApAkAh InI Oh tUhAn

AdAkAh IAnyA mAInAn yAng bErjAyA mEmbUAt AkU tAk kErUAn

dArI sAtU kEbEnArAn

kU hAdApI pElbAgAi pErAsAAN

AkU InsAn yAng lEmAh, Oh tUhAn

AndAI tAkdIr tElAh mEnEtApkAn

Air mAtA sEbAgAi tEmAn pEngAkhir jAwApAn

kAn kU kOrbAnkAn sEgAlA pErsAAN

dEmI kAu InsAn yAng bErnAmA

TEMANNo comments:

Post a Comment

tEnTang Tuan punYer pEn

My photo
"seorang pelajar yg masih belajar dlm mengejar impian untuk menjadi pengajar kepada pelajar2nya......"